środa, 6 sierpnia 2014

Jan Kiwerski - koordynator akcji "Góral"

Jan Kiwerski
źródło: internet
 Jan Wojciech Kiwerski KK2 rm 28 - pseudonimy "Lipiński", "Oliwa", "Rudzki". Urodzony 23 maja 1910 roku w Krakowie w rodzinie Władysława i Marii Jadwigi z Rogalskich. Gdy Jan miał 9 lat zmarł jego ojciec a pięć lat później matka. To spowodowało, że z gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie w wieku 14 lat został przeniesiony do Korpusu Kadetów Nr 2 w Modlinie. Po zdanej maturze (z wyróżnieniem) jako jeden z najlepszych absolwentów otrzymał prawo wyboru broni. Padło na saperów. W latach 1928 - 1931 uczęszczał do Szkoły Podchorążych Inżynierii w Warszawie zdobywając stopień podporucznika. Kolejne lata to służba w 3 batalionie saperów w Wilnie (dowódca plutonu 3 kompanii saperów) gdzie awansował na porucznika ze starszeństwem. W listopadzie 1934 roku został dowódcą plutonu w Batalionie Mostowym w Kazuniu. W 1937 roku został powołany do Wyższej Szkoły Wojennej gdzie otrzymał stopień kapitana a po ukończeniu studiów został oficerem dyplomowanym. Przed wybuchem wojny objął stanowisko oficera operacyjnego sztabu 33 Dywizji Piechoty w Grodnie a następnie w Grupie Operacyjnej "Polesie". W listopadzie 1939 roku wszedł do sztabu dywersji Służby Zwycięstwu Polski. Od 1942 roku był dowódcą Oddziałów Dyspozycyjnych a później Oddziałów "Motor" - "Sztuka" Kedywu Komendy Głównej AK. W 1942 roku otrzymał nominację na stanowisko szefa sztabu Okręgu Wołyń. Jan Wojciech Kiwerski poległ tragicznie 18 kwietnia 1944 roku w rejonie chutoru Dobry Kraj w niewyjaśnionych okolicznościach. Pochowano go na Wołyniu skąd w 1989 roku ekshumowano jego zwłoki by rok później raz jeszcze pożegnać je uroczyście na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Kwaterze Harcerskiego Batalionu AK "Zośka". Jan Kiwerski był koordynatorem akcji "Góral" przeprowadzonej 12 sierpnia 1943 roku w Warszawie przy ul. Senatorskiej przez oddział dyspozycyjny Kedywu KG AK - "Motor", który uprowadził samochód bankowy z pieniędzmi o wartości 105 mln złotych. Akcja ta uchodzi za najlepiej przeprowadzoną akcję zbrojną ruchu oporu w całej okupowanej Europie.

Banknot o nominale 500 zł. Od wizerunku podhalańczyka wzięła się nazwa akcji "Góral".