Ciekawostki

Mały Powstaniec

Pomnik Małego Powstańca przez zaledwie 30 lat swojej obecności w przestrzeni publicznej stał się jednym z najbardziej znanych symboli współczesnej Warszawy. Projekt autorstwa  Jerzego Jarnuszkiewicza powstał jeszcze w 1946 roku.  Figura przedstawiająca małego chłopca w za dużym hełmie, płaszczu i butach, trzymającego w rękach karabin maszynowy na realizację czekała blisko 37 lat. Powstaniu pomnika towarzyszył duży wysiłek ze strony instruktorów Chorągwi Stołecznej, którzy postanowili pokazać go mieszkańcom stolicy w piętnastą rocznicę zdobycia przez Chorągiew imienia Bohaterów Warszawy. Pomimo oporu ówczesnych władz projekt ten udało się zrealizować . Upamiętniający najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego pomnik odsłonięty został 1 października 1983 roku. 

Odsłonięcie pomnika Małego Powstańca, Warszawa 1 października 1983 r.
zdjęcie z archiwum dh. Barbary Lenarczyk - Klata
Wydarzenie było wielkim harcerskim świętem, w którym brali udział harcerze nowodworskiego hufca. Warto dodać, że jedną z inicjatorek powstania pomnika była hm. PL Wanda Uszok, ówczesna komendantka Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki i członkini komendy Chorągwi Stołecznej.


Zaproszenie na uroczystość otwarcia pomnika Małego Powstańca.
materiał udostępniony przez dh. Wandę Uszok

Uroczystość odsłonięcia pomnika Małego Powstańca, Warszawa 1 października 1983 r.
Pomiędzy osobami stojącymi tyłem do fotografa druhna hm. PL Wanda Uszok
zdjęcie z archiwum dh. Barbary Lenarczyk - Klata
Sama uroczystość nie obyła się też bez lokalnych akcentów. Harcerze nowodworscy sformowali na tę okoliczność drużynę reprezentacyjną im Małego Powstańca.

Drużyna Reprezentacyjna im. Małego Powstańca podczas uroczystości otwarcia pomnika.
zdjęcie z archiwum dh. Iwony Zielińskiej


Współczesna fotografia pomnika Małego Powstańca została wykonana przez dh. Tomasza Śledziewskiego podczas uroczystości z okazji 30-tej rocznicy odsłonięcia pomnika.