1950 - 1956


1950 - 1956

zmiany

Z dniem 01.01.1950 r. powstaje Komenda Rejonowa ZHP Komendantem Rejonu zostaje mianowany dh Jan Kot. Jest to koniec działalności harcerskiej opartej na zasadach skautingu. Powstaje organizacja młodzieżowa w strukturach Związku Młodzieży Polskiej o nazwie Organizacja Harcerska Polski Ludowej (OHPL). Zerwano całkowicie z symboliką harcerską. Zamiast krzyża harcer­skiego wprowadzono znaczek w kształcie koła zębatego z kłosami i zniczem oraz napisem "czuwaj". Od tej pory obowiązywały chusty koloru czerwonego. 

Znak przynależności do OHPL
źródło: internet
Majątek nowodworskich drużyn harcerskich w postaci sprzętu obozowego i innych zasobów wywieziony został do Otwocka. Zarząd Wojewódzki ZMP. w tymże roku organizuje dla młodzieży nowodworskiej i okolic obóz w miejscowości Brańszczyk nad Bugiem, gdzie komendantem głównym był członek ZMP. z Legionowa o nazwisku Przybyszewski.

Warto dodać, że Związek Harcerstwa Polskiego został "zlikwidowany" bezprawnie przez władze komunistyczne. W rzeczywistości istniał nieprzerwanie przez cały czas, a jego „likwidacja” (a w praktyce wchłonięcie przez ZMP) z roku 1949  nie miała żadnych podstaw prawnych. Figurował nadal w rejestrach państwowych, z obowiązującym przedwojennym statutem. Proces wyodrębniania się struktur OHPL został uwieńczony "ogólnopolską naradą działaczy harcerskich" zwołaną na 8 grudnia 1956 roku. Wśród przyczyn jej zwołania były działania środowisk harcerskich, uwieńczone w dniu 10 grudnia 1956 roku reaktywowaniem Związku Harcerstwa Polskiego.

4 czerwca 1950 roku (niedziela) na placu apelowym Szkoły Podstawowej Nr 2 (stary budynek przy ul. Warszawskiej) zorganizowane zostały uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Święto nazwane w kronice szkolnej jako "wielka manifestacja praw dziecka" w swoim programie miało również przyrzeczenie harcerskie i nadanie "nowych odznak harcerskich".

Strona kroniki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim
źródło: Archiwum Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim
W tym czasie w szkole istniały dwie drużyny harcerskie tj. męska i żeńska. Przyrzeczenie uczczono pamiątkowymi zdjęciami i wpisem do kroniki, w którym przedstawiono również "nowe prawo harcerskie" wraz z interpretacją. 


Strona kroniki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim
źródło: Archiwum Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim
Uroczystości urozmaicił występ chóru szkolnego oraz przedstawienie przygotowane przez uczniów. Autorem kroniki jest Pani Halina Nowowiejska ówczesna nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 2.