1970 - 1979

16 października 1979 roku na stadionie miejskim przy ulicy Sportowej 66 miała miejsce uroczystość nadania Hufcowi ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim imienia  porucznika Mieczysława Kalinowskiego. W uroczystościach oprócz zaproszonych gości wzięli udział uczniowie nowodworskich szkół, zuchy, harcerze i instruktorzy. W programie imprezy znalazło się również przyrzeczenie harcerskie i defilada drużyn ZHP.

Uroczystość nadania imienia Hufcowi ZHP Nowy Dwór Mazowiecki, zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości dh. hm. Modesty Gubernat

znaczek z okazji X-lecia Wojska Polskiego
źródło: internet
Mieczysław Kalinowski był działaczem Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej i porucznikiem w 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Służbę wojskową odbył w Modlinie. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej, walczył w obronie Twierdzy Modlin, gdzie został ranny i wzięty do niewoli, skąd zbiegł. Został śmiertelnie ranny w bitwie pod Lenino. Był odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy i Orderem Wojny Ojczyźnianej. 


zaproszenie na uroczystości, zaproszenie udostępnione dzięki uprzejmości dh. hm. Modesty Gubernat

akt nadania imienia, ze zbiorów własnych

strona z kroniki upamiętniająca nadanie imienia, ze zbiorów dh. hm. Modesty Gubernat


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz