poniedziałek, 27 stycznia 2014

Jan Górski - harcerz, cichociemny

Jan Górski
źródło: internet
Jan Górski KK2 rm 24 - pseudonimy: Mikołaj Bereśniewicz, Jan Florczak, Julian Szablewski, Chomik, Deribas, Samowar. Urodził się w Odessie 11 września 1905 roku. Od najmłodszych lat był harcerzem, później działaczem harcerstwa. Prawdopodobnie to zaowocowało  współpracą z wywiadem Polskiej Organizacji Wojskowej. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej wstąpił w 1920 roku do Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie, a następnie brał udział w walkach. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył studia na Politechnice Warszawskiej i Wyższą Szkołę Wojenną. W czasie kampanii wrześniowej służył w Sztabie Naczelnego Wodza a po agresji ZSRR ewakuował się przez Rumunię do Francji. Jan Górski był twórcą systemu łączności lotniczej pomiędzy Rządem emigracyjnym, Naczelnym Dowództwem Wojska  Polskiego, a Związkiem Walki Zbrojnej. Ideę, nad którą pracował z Maciejem Kalenkiewiczem ps. Kotwicz dotyczącą powstania jednostki spadochronowej, która miała realizować także zadania udziału w akcjach bezpośrednich zgłosił już we Francji 30 grudnia 1939 roku. Z uwagi na fakt, że została ona bez odpowiedzi 21 stycznia 1940 złożył ją bezpośrednio generałowi Kazimierzowi Sosnowskiemu. Plany zostały wprowadzone w życie dopiero w Anglii gdzie wspólnie z Kotwiczem kontynuowali działania w londyńskim sztabie. W 1943 roku został przerzucony z Anglii w okolice Grodziska Mazowieckiego z przydziałem do Obszaru Białystok AK. Później prowadził działalność konspiracyjną i dywersyjną na terenie Warszawy i Krakowa. Okoliczności śmierci Górskiego nie są dokładnie znane. Został aresztowany w Krakowie w sierpniu 1944 roku gdzie zginął z rąk okupantów. Według jednej wersji wydarzeń został rozstrzelany, wg. innej miał zginąć w trakcie próby ucieczki, z niemieckiego obozu koncentracyjnym Flossenbürg gdzie był więziony.


Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Pana Włodzimierza Parfieniuka.