piątek, 24 stycznia 2014

Sztandar Kadetów - chorągiew kościelna powstańców zw 1863 roku

źródło: Księga Pamięci
Kadetów II RP
Chorągiew kościelna z 1861 roku z kościoła w Surażu na Ziemi Witebskiej, którą widzicie po lewej stronie stała się w 1863 roku chorągwią bojową Powstańców Styczniowych. Powstańcy przekazali ją w 1923 roku kadetom Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie. Od tego momentu stałą się sztandarem KK1. W czasie wojny sztandar został uratowany z rąk sowieckich przez starszego sierżanta Antoniego Haasa. Przechowywany przez jego rodzinę przetrwał wojnę. Sztandar został przekazany anonimowo do Muzeum Narodowego w Krakowie. Staraniem kadetów i Związku Katów II RP zostały wykonane trzy repliki (jedna w Muzeum Narodowym w Krakowie, druga w Muzeum Czynu Powstańczego w Leśnicy Opolskiej, Trzecia jest sztandarem ZK II RP w Warszawie).