poniedziałek, 2 marca 2015

Komendanci Korpusu

Komendanci Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie.


Stanisław Widacki urodził się 27 kwietnia 1883 roku w Bakowcu (gmina Strzeliska Nowe). Był synem Jana Widackiego. Ukończył gimnazjum w Drohobyczu i studia filozoficzne na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Od najmłodszych lat był aktywny społecznie uczestnicząc w działaniach takich organizacji jak: Towarzystwo Szkoły Ludowej, Armia Polska, OMN "Zarzewie", Drużyny Strzeleckie, Stowarzyszenie Młodzieży Rękodzielniczej im.Tadeusza Kościuszki.

Po wybuchu I wojny światowej w 1914 roku dostał powołanie do armii austriackiej. Był trzykrotnie ranny walcząc na frontach włoskim i rosyjskim.  

Od 1918 roku odbywał służbę w Wojsku Polskim uczestnicząc w obronie Lwowa w czasie wojny polsko-ukraińskiej i na froncie małopolskim i litewsko–białoruskim podczas działań wojennych w trakcie wojny polsko–bolszewickiej.

W II Rzeczpospolitej w stopniu majora był Komendantem Korpusu Kadetów Nr 2 w Modlinie (1920 – 1921) i Komendantem Korpusu Kadetów Nr 1 we Lwowie (1927 – 1929). Swoją karierę w II RP kontynuował jako szef oddziału sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu. 15 sierpnia 1924 roku został awansowany do stopnia podpułkownika ze starszeństwem. W 1929 roku został przydzielony do 40 Pułku Piechoty jako zastępca dowódcy, a później dowódca pułku piechoty (w stopniu podpułkownika dyplomowanego).

W latach 1934–1939 sprawował urząd burmistrza Tarnopola a następnie w 1935 roku został wybrany posłem na Sejm z listy państwowej 73 841 głosami z okręgu nr 61 (powiaty: tarnopolski, zbarski, i skałacki). Zaangażowany był w prace komisji budżetowej.


Po wybuchu II wojny światowej i agresji ZSRR na Polskę na terenach wschodnich II Rzeczypospolitej został aresztowany przez Sowietów. Został wymieniony na liście "wywózkowej" 41/2-31 oznaczony numerem 457. W 1940 roku został zamordowany w więzieniu NKWD w Kijowie przy ul. Karolenkiwskiej 17. Jego nazwisko znalazło się na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej opublikowanej w 1994 roku.

Odznaczenia:   Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari Krzyż Niepodległości Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Walecznych Złoty Krzyż Zasługi Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
- Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
- Krzyż Niepodległości
- Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
- Krzyż Walecznych
- Złoty Krzyż Zasługi
- Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
- Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości